Ano ang panitikan sa panahon ng hapon

The Tokugawa shogunate ruled from Edo Castle from untilwhen it was abolished during the Meiji Restoration. Slide 3 Ang Pagbubukas ng Hapon Slide 4 Sinubukang kumbinsihin ng mga Kanluranin ang mga Hapones na magbukas ng kanilang mga himpilang pangkalakalan sa pandaigdigang kalakalan.

Ano ang panitikan sa panahon ng hapon

Ngayong taon, at marahil, simula ngayon, sa Filipino ko na pahahalagahan ang sa tingin ko ay mabubuting teleserye at mabubuting pagganap ng nagdaang taon.

At bakit nga ba hindi? Para sa isang mag-aaral ng teleserye, ang taunang pagpapahalagang ito ay isang pagpasan sa tungkuling ipagtanggol ang kalinangan at kultura ng teleserye mula sa malawak na mapanlibak na tingin dito. Marahil ay kinailangang gawin muna sa Ingles ang proyektong ito—nakadalawang taon din ito, at naging katuwang ko rito ang patnugot na si Chuck Smith, na kabalitaktakan at kolaborador ko sa pagtatasa ng mga teleserye.

Maraming salamat sa pagkakataon, Chuck. Pukaw ng Ingles ang mga edukado, at isang hakbang na ring pasulong ang maglatag ng mga pagpapahalaga sa teleserye sa isang platapormang Ingles, na may mga sukatan ng pagtanggap. Iyon ay ang nakaiintindi ang gumagamit ng Ingles. Kailangan ko rin ng magagamit na materyal.

Ngayon, panahon na marahil para ibalik sa wika ang talakay, sa layong makapag-ambag din sa lalong lumalalim at lumalawak na diskursong Filipino. Sa isang banda, mistulang ganitong uri ng pagbabago sa pamamaraan ang hinihingi rin sa akin ng mga napili kong teleserye at mga pagganap noong Matapos ng tatlong taon ng pananaliksik, mag-isa man, katuwang ang mga kasamahan, o kasama ang mga mag-aaral, iniisip ko kung ano na nga ba ang mga dapat matutuhan hinggil sa anyo ng teleserye bilang telebiswal na genreng Filipino.

Anim ang napili kong pahalagahan para sa dahil sa kanilang mabuting pagtatanghal. Madaling sagutin ito sa pormalistikong pamantayan: Malinaw ding pinatatakbo ng mga institusyon ng kita at tangkilik ang teleserye, na isa pang saklaw ng aking nosyon ng anyo.

Ang lahat ng ito ay kompleks ng pag-aanyong telebiswal ng teleserye, at dahil nga rito ay nagiging puwang ng interogasyon at negosasyon ang bawat pagtatanghal.

Search This Blog

Papaanong bubuo ng kuwentong may kuwenta habang kinukuwenta naman ang kikitain at pagtangkilik? Gasgas nang paratang ang ganitong pagtataya sa kulturang popular tulad ng teleserye, ngunit bakit hindi ito mamatay-matay?

Ano ang panitikan sa panahon ng hapon

Kailangang tunghan din ang sinasabing mga aspekto ng produksiyon, ang maaaring tawagin na proseso pag-aanyo, mulang konseptuwalisasyon hanggang sa pagwawakas ng pagtatanghal. Naroroong nakatanghod ang pag-aabang sa kita, ang pagpapanatili ng tangkilik.

Sa ganang akin, naging mabuti itong mga teleseryeng ito sapagkat nakatulong ang mga ito sa pagtataguyod ng isang masusi at matalim na pag-uusisa ng budhing pambayan, sa pamamagitan ng pagkasangkapan sa kakayahang ngangayunin na nakatanim sa heneriko nitong katangian.

Habang nagkukuwento ang teleserye ng kasaysayan ng mga tauhang kinapapanabikan, nakabaling ito sa daigdig ng kasalukuyan at inihaharap sa madla, sa paraang halos alegoriko at matalinghaga, ang halos walang kawawaang mga pangyayari ng araw-araw.

Sa yugto ng post-truth at post-fact nagiging mahalaga ang tungkulin ng teleserye: Mabuti ang pagganap kung nagtatanghal ito ng makatotohanang pagsasalaysay ng kilos, saloobin, at motibasyon ng kasalukuyan.

Ang mga ito ang aking namalas na kislap-diwa sa panonood ng mga teleserye sa panahon ni Trump, Tokhang, at trolls.Kung ano na nga ba'ng gusto niyang gawin sa buhay bukod sa pag-iintindi sa amin ng Matapos basahin ang Dekada, napagpasyahan ko na basahin pa ang iba pang libro ni Lualhati Bautista, gaya ng Bata, bata at Desaparesidos/5().

Ano ang panitikan sa panahon ng hapon

Sep 17,  · Sec. 2. The capital of Oriental Mindoro shall be Calapan and that of Occidental Mindoro shall be the municipality designated by at least five municipal councils of the municipalities of Occidental Mindoro, the designation to be made not later than fifteen days after the constitution of said province.

Mga Kwentong Bayan / Philippine Folktales in English

Panitikan Ng Pilipinas. Uploaded by Totong Villame. This is all about literature in the Philippines. it is very useful for students. Save. Panitikan Ng Pilipinas. For Later.

Pluma | Mga likha ng panahon

save. Related. Info. Embed.

Gentleman sa panahon ng millennials | NewsKo

Share. Jun 18,  · Paulit-ulit ang umaga’t hapon, paulit-ulit ang pagdilim at pagbibilog ng buwan, paulit-ulit ang tag-araw at tag-ulan, paulit-ulit ang pagpupunla at pag-aani ng palay at waring katulad lamang ng panahon sa buhay ng tao mula duyan hanggang kabaong.

Isa itong masining na anyo ng panitikan. Tulad ng nobela at dula, isa rin itong paggagad ng realidad, kung ginagagad ang Halimbawa. Panimula '. Ang Panitikang Filipino Sa Wikang Ingles Ng Panahong Ito Kung baga sa langit, naging makulimlim ang Panitikang Filipino sa wikang Ingles noong panahon ng Hapon.- Salvador Lopez- Francisco Icasiano- Federico Mangahas- Manuel Aguilla- Carlos P.

Romulo at Carlos Bulosan Powerpoint Templates Page

panitikan | balitang agham, kapaligiran, agrikultura atbp